Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 02.08.2022. Viimeisin muutos 12.08.2022

1. Rekisterinpitäjä
Aaron Ahola, Hyökkäläntie 18 C 11, 04300 Tuusula, Y-tunnus: 3100524-2

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Aaron Ahola, aaron@aaronahola.com, 0452355202

3. Rekisterin nimi

Aaron Ahola, asiakasrekisteri

Rekisteriin liittyvät sivustot: www.aaronahola.com

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä sähköiseen markkinointiin.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus tai sopimus. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan yhteydenottolomakkeella antamat tiedot, kuten etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite. Sivustoilla ei säilytetä käyttäjän pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja. www.aaronahola.com -sivuston asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan  syöttämisen.

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

• maksunvälitys toteutetaan laskulla ja niitä käsitellään kirjanpidossa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Sivuston yhteydenottolomake.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti Aaron Aholalle (yhteystiedot yllä). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)

Minulta voit tilata muun muassa julkisia konsertteja, kotikonsertteja, säestyksiä perhejuhliin, häämusiikkeja sekä musiikkia yritystilaisuuteen pianolla tai uruilla! Ole rohkeasti yhteydessä minkä tahansa tyyppisessä esiintymistarjouksessa!

Hintaan lisätään matkakulut yli 50 km ylittävästä matkasta ja mahdollinen tilavuokra!

Sooloesiintyminen 20-30 min: 260€

Sooloesiintyminen 50-60 min: 520€

Vihkiminen tai hautajaiset: 250€

Musiikki ja säestykset hääjuhlassa tai
muistotilaisuudessa: 500€
Musiikit sisältävät kaikki säestykset ja taustamusiikit sekä 1-2 haastavampaa soolo- tai kamarimusiikkiteosta.

Kotikonsertti tai perhejuhla 20-30 min: 200€
Musiikit yhtenä kokonaisuutena tai ripoteltuna pitkin juhlaa.

Taustamusiikki 20-30 min: 150€