Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 02.08.2022. Viimeisin muutos 9.6.2023

1. Rekisterinpitäjä, rekisteristä vastaava yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava
Nimi: Aaron Ahola

Y-tunnus: 3100524-2

Osoite: Tasalantie 19 G

Postinumero ja postitoimipaikka: 04500 Kellokoski

Puhelinnumero: 0452355202

Sähköpostiosoite: aaron@aaronahola.com


2. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaiden kontaktointiin, myyntiin sekä palveluntarjontaan. Sähköposteja kerätään sähköpostilistalle.


3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.


4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan yhteydenottolomakkeella antamat tiedot, kuten etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite. Liittyessään sähköpostilistalle asiakas antaa sähköpostinsa minulle ja hyväksyy tällöin liittymisensä uutiskirjeen tilaajaksi. Sivustoilla ei säilytetä käyttäjän pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja. www.aaronahola.com -sivuston asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.


5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöiltä itseltän. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.


6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- ja ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.


8. Rekisterin suojaus
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti Aaron Aholalle (yhteystiedot yllä). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)


Minulta voit tilata muun muassa julkisia konsertteja, kotikonsertteja, säestyksiä perhejuhliin, häämusiikkeja sekä musiikkia yritystilaisuuteen pianolla tai uruilla! Ole rohkeasti yhteydessä minkä tahansa tyyppisessä esiintymistarjouksessa!

Hintaan lisätään matkakulut yli 50 km ylittävästä matkasta ja mahdollinen tilavuokra!

Sooloesiintyminen 20-30 min: 260€

Sooloesiintyminen 50-60 min: 520€

Vihkiminen tai hautajaiset: 250€

Musiikki ja säestykset hääjuhlassa tai
muistotilaisuudessa: 500€
Musiikit sisältävät kaikki säestykset ja taustamusiikit sekä 1-2 haastavampaa soolo- tai kamarimusiikkiteosta.

Kotikonsertti tai perhejuhla 20-30 min: 200€
Musiikit yhtenä kokonaisuutena tai ripoteltuna pitkin juhlaa.

Taustamusiikki 20-30 min: 150€